תפיסת מציאות

מאמרים בנושא תפיסת מציאות. אמונות יסוד והנחות העומדות בבסיס המבנה התודעתי ויוצרות את נקודת המבט הסובייקטיבית של האדם על המציאות.