סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות – סיפורים קצרים בעלי משמעות עמוקה ונסתרת.