מוסר ומידות

מוסר הוא היכולת להבחין ולדעת מהו טוב ומהו רע. המטרה העיקרית של תורת המוסר היא לתת לאדם כללים מנחים להתנהגות בכל תחומי החיים ובכל דרך אשר פניו מועדות.