מוסר השכל

סיפורים ומשלים עם מוסר השכל חשוב לחיים.

בהיסח הדעת

07/2021 • משלי חכמה • by Assaf Daniel

רבי יוסף חיים - כל מעלה וגדולה ועושר לא זוכה בה האדם אלא בהיסח הדעת, אם לא יבקשנה ולא ירדפנה אז תבוא מאליה, ואם ירדפנה להשיגה, תברח ממנו.