לב שסטוב

מאמרים וחיבורים מאת לב שסטוב, פילוסוף והוגה דעות יהודי-רוסי שנון במיוחד. שסטוב האמין שהחיים עצמם פרדוקסליים במהותם.