לב שסטוב

מאמרים וחיבורים מאת לב שסטוב, פילוסוף והוגה דעות יהודי-רוסי שנון במיוחד. שסטוב האמין שהחיים עצמם פרדוקסליים במהותם.

מהי אמת?

06/2021 • מאמרי פילוסופיה • by Assaf Daniel

מאמר מאת הפילוסוף לב שסטוב בו הוא מנסה לענות על השאלה מהי אמת, האם ניתן להוכיח את האמת? שסטוב מתייחס בדבריו לאמת על פי קאנט, אפלטון ועוד.