ישעיהו ליבוביץ

פרופ’ ישעיהו ליבוביץ ( 1902 – 1994) היה מדען ואיש רוח, אחד מהוגי הדעות היהודים החשובים במאה ה-20 ומבקר פוליטי וחברתי נוקב ובוטה. במשך עשרות שנים עסק פרופ’ ליבוביץ במחקר ובהוראה באוניברסיטה העברית בירושלים בתחומי המדע והרוח.