חקר האמת

מאמרים בנושא חקר האמת – כלים לחקר האמת, לוגיקה, ניתוח טענות, ועל הדיון בפירושיה ובמשמעויותיה של האמת, ובשאלה האם וכיצד ניתן לדעת מהי האמת.

מהי אמת?

06/2021 • מאמרי פילוסופיה • by Assaf Daniel

מאמר מאת הפילוסוף לב שסטוב בו הוא מנסה לענות על השאלה מהי אמת, האם ניתן להוכיח את האמת? שסטוב מתייחס בדבריו לאמת על פי קאנט, אפלטון ועוד.