התבוננות פנימית

התבוננות פנימית (אינטרוספקציה) – אינטרו (פנימה) ספקציה (התבוננות, בחינה) כהתבוננות עצמית על זרם התודעה, התחושות, התשוקות והצרכים.