הרמב”ם

מאמרים בנושא הגותו ותורתו של הרמב”ם, מגדולי הפוסקים בכל הדורות שהחזיק במשנה שכלתנית מובהקת וחדשנית.