הנחות יסוד

הנחות יסוד הן הבסיס שעליו מונחת טענה, תוצאה, שאלה וכו’. הלוגיקה האנושית מתבססת על הנחות יסוד, כך גם כל טיעון מדעי חייב להתבסס על הנחות יסוד כלשהן.