הבהרת מושגים

הבהרת מושגים

מהי אמת?

06/2021 • מאמרי פילוסופיה • by Assaf Daniel

מאמר מאת הפילוסוף לב שסטוב בו הוא מנסה לענות על השאלה מהי אמת, האם ניתן להוכיח את האמת? שסטוב מתייחס בדבריו לאמת על פי קאנט, אפלטון ועוד.