בעל הסולם

מאמרים מאת הרב יהודה לייב הלוי אשלג המכונה “בעל הסולם”, על שם פירוש הסולם שחיבר לספר הזוהר.