אפלטון

מאמרים ותכנים מאת הפילוסוף היווני אפלטון, מחברם של כתבים חשובים רבים בהגות הפילוסופית היוונית.