אושו

פילוסוף, מורה רוחני, מיסטיקן ומנהיג תנועת ראג’ניש.