תורת ההיגיון

מאמרים בנושא תורת ההיגיון, בחינת קשרי היסק, ניתוח תהליכי חשיבה, ניתוח סיבה ותולדה ועוד.