מאמרי פילוסופיה

מאמרים חשובים בתורת ההיגיון, תורת המוסר והמידות, פילוסופיה של הדת, פילוסופיה של הנפש והקוגניציה, הבהרת מושגים וחקר גבולות הדעת.

בהיסח הדעת

07/2021 • משלי חכמה • by Assaf Daniel

רבי יוסף חיים - כל מעלה וגדולה ועושר לא זוכה בה האדם אלא בהיסח הדעת, אם לא יבקשנה ולא ירדפנה אז תבוא מאליה, ואם ירדפנה להשיגה, תברח ממנו.