ניסויי מחשבה

ניסוי מחשבתי הוא ניסוי בכוח המחשבה שאין צורך לערוך בפועל. ניסוי כזה יכול להיעשות במטרה להסיק מסקנות על סמך מידע קיים, לחפש השערות או כדי להוכיח שההשערות.