משלי חכמה

משלים וסיפורים אלגוריים קצרים עם מוסר השכל עמוק.