קול פכפוך מי הנחל

סיפור זן, קול פכפוך מי הנחל. מאסטר ותלמידו צועדים בשביל הררי. התלמיד טרוד בשאלה, כיצד באפשרותו להיכנס למצב תודעתי הנקרא זן.

סיפור זן, קול פכפוך מי הנחל.

מאסטר זן ותלמידו פסעו יחדיו בדממה בשביל הררי. בהגיעם לעץ ארז עתיק, ישבו תחתיו כדי לסעוד את סעודתם הפשוטה שכללה אורז וירקות.

אחרי שסיימו, התלמיד הפר את הדממה ושאל את המאסטר: “איך אוכל להיכנס לתוך הזן?” (איך להיכנס למצב תודעתי הנקרא זן).

המאסטר המשיך לשתוק, חלפו כמעט חמש דקות, והתלמיד ציפה בדריכות לתשובה. הוא עמד לשאול שאלה נוספת, אך פתאום דיבר המאסטר: “האם אתה שומע את קול פכפוך מי הנחל?”

התלמדי לא היה מודע לקיומו של נחל בהר. הוא היה עסוק מידי במחשבה על משמעות הזן. ועכשיו כשהחל להקשיב בחפשו אחר קול הפכפוך, שכך הרעש בראשו.

בתחילה לא שמע דבר. לאחר מכן פינתה חשיבתו מקום לערנות מוגברת, ולפתע אכן שמע לחש חרישי של נחל קטן במרחק.

“כן אני יכול לשמוע עכשיו”, אמר התלמיד.

המאסטר זקץ את אצבעו, וכשבעיניו מבט תקיף אך רך, אמר: “היכנס לזן משם”.

התלמיד היה המום, היה זה ה”סאטורי” (הבזק הארה) הראשון שלו. הוא ידע מהו הזן בלי לעת מה הוא בעצם יודע.

השניים המשיכו בדרכם בדממה. התלמיד נדהם מן החיות (חיים) של העולם סביבו. הוא חווה הכל כאילו הייתה זו הפעם הראשונה.

אך בהדרגה החל לחשוב שוב. הדממה הערנית כוסתה שוב ברעש המחשבות, ועד מהרה התעוררה בו שאלה נוספת: “מאסטר, חשבתי על משהו. מה היית אומר לי אילו לא יכולתי לשמוע את קול פכפוך מי הנחל?”, שאל התלמיד.

המאסטר עצר, הביט בו, זקף את אצבעו ואמר: ” היכנס לזן משם”.