לוגיקה בסיסית

לוגיקה: ארבעת השאלות הבסיסיות לניתוח סיבתיות, שמטרתן היא לעזור לנו להבין את החוקיות של תהליכים שונים בחיינו - Eip.

ניתוח טענת סיבה ותוצאה.

הערה: לצורך הניתוח יש להניח שהסיבה קדמה לתוצאה בציר הזמן – עכשיו כואב לי, כי קודם הכלב נשך אותי. קודם נשך אותי כלב, ורק ולאחר מכן הרגשתי את הכאב – התוצאה התרחשה רק אחרי שהסיבה קרתה.

 

לשם הנוחות ניקח דוגמה אחת לטענה סיבתית, ונרוץ איתה לאורך כל המאמר.

טענה: אני מרגיש ערני, כי קודם שתיתי קפה.

תוצאה: אני מרגיש ערני.

סיבה: שתיתי קפה.

ארבעת השאלות הבסיסיות לניתוח סיבה ותוצאה:

1. האם באמת ועד כמה התוצאה אכן מתרחשת – האם באמת ועד כמה אני מרגיש ערני?

תשובות אפשריות:

א. התוצאה אכן מתרחשת ואך ורק מתרחשת – אני אכן מרגיש ערני ואך ורק מרגיש ערני.

ב. ההפך של התוצאה מתרחש ורק הוא מתרחש – אני בכלל מרגיש עייף ורק מרגיש עייף.

ג. התוצאה קורית במידה/ברמה כלשהי – אני מרגיש ערני במידה מסויימת.

2. האם ועד כמה הסיבה גורמת לתוצאה – האם ועד כמה שתיית קפה, גורמת לי להרגיש ערני?

ניסוח שונה של השאלה: האם הסיבה אמורה לגרום לתוצאה או שהיא בהכרח גורמת לתוצאה – האם שתיית הקפה אמורה לגרום לי להרגיש ערני או שהיא בהכרח גרמה לי להרגיש ערני?

תשובות אפשריות:

א. הסיבה מחייבת את התוצאה להתרחש – שתיית קפה מחייבת אותי להרגיש ערני.

ב. הסיבה מגדילה את הסיכוי שהתוצאה תתרחש – שתיית קפה מגדילה את הסיכוי לכך שארגיש ערני.

ג. הסיבה בכלל לא גורמת לתוצאה להתרחש – שתיית קפה בכלל לא גורמת לי להרגיש ערני.

ד. הסיבה אמורה לגרום לתוצאה הפוכה לגמרי – שתיית קפה בכלל אמורה לגרום לי להרגיש עייף.

הרחבה: האם הסיבה מחייבת תוצאות נוספות או אחרות – האם שתיית קפה גורמת לי להרגיש תחושות נוספות או אחרות?

3. האם התוצאה מתחייבת מהסיבה – האם זה שכעת אני מרגיש ערני, זה מתחייב מכך שקודם שתיתי קפה?

תשובות אפשריות:

א. התוצאה מתרחשת אך ורק בגלל הסיבה – אני מרגיש ערני אך ורק בגלל שתיית הקפה.

ב. התוצאה קורית גם בגלל הסיבה, ולא רק בגלל – אני מרגיש ערני גם בגלל שתיית הקפה, אך לא רק בגלל שתיית הקפה.

ג. התוצאה בכלל לא קשורה לסיבה – אני מרגיש ערני, ללא שום קשר לכך ששתיתי קפה.

ד. התוצאה קורית למרות הסיבה, כי הסיבה אמורה לגרום לתוצאה הפוכה – אני מרגיש ערני למרות שתיית הקפה, כי שתיית קפה אמורה לגרום לי להרגיש עייף.

הרחבה: האם התוצאה מתחייבת מסיבות נוספות או אחרות – האם תחושת הערנות שלי נגרמת בגלל סיבות אחרות או נוספות?

4. האם באמת ועד כמה הסיבה אכן מתרחשת/התרחשה – האם באמת ועד כמה אכן שתיתי קפה?

תשובות אפשריות:

א. הסיבה אכן התרחשה ואך רק התרחשה – שתיתי קפה ואך ורק שתיתי קפה.

ב. בכלל קרה ההפך מהסיבה – בכלל לא שתיתי קפה, אלא עשיתי משהו אחר.

ג. הסיבה התרחשה/קרתה במידה מסויימת – שתיתי קפה במינון או כמות מסויימים.