מילותיו האחרונות של בודהה

מילותיו האחרונות של בודהה אל הנזירים, טרם עזב את העולם.

פנה הבודהה אל אננדה הנכבד במילים אלה:

ייתכן אננדה, שבדעתם של אחרים מכם תעלה מחשבה כזו: אלה הם דברי המורה שהלך, המורה שאיננו עוד. אבל, אננדה, אל תחשבו בצורה כזו. מה שלימדתי אתכם, אננדה, מה שביססתי בדהמה וכהתנהגות מוסרית (וינאיה), אלה יורו את דרככם אחרי שאלך.

אננדה, הנזירים נוהגים כעת לפנות זה לזה במילה “חבר”. אך אל תעשו זאת לאחר שאלך. אננדה, על נזיר בכיר לפנות לזוטר בשמו, בשם משפחתו או במילה “חבר”, ואילו על נזיר זוטר לפנות לבכיר במילה “אדון” או “נכבד”.

אננדה, אם תרצה קהילת הנזירים לוותר על כללים קטנים וזניחים לאחר שאלך, ותרו עליהם.

אננדה, לאחר שאלך יש להטיל על הנזיר צ’נה את עונשו של ברהמה.

אדוני, מהו עונשו של ברהמה?

ענה הבודהה: הנזיר צ’נה יכול לדבר כרצונו, אך על הנזירים לא להשיב לו ולא להתייחס אליו כלל.

לאחר מכן פנה הבודהה אל הנזירים במילים אלה:

ייתכן שבתודעתו של נזיר כלשהו יעלה ספק או היסוס בנוגע לבודהה או לדהמה או לסנגהה או לדרך או לאימון. במקרה כזה יהיה עליו לשאול נזירים אחרים. אל תתחרטו כך במחשבה: מורנו היה איתנו, ולא העזנו לשאול את המבורך שאלות כאשר ישבנו מולו.
 
שמעו הנזירים את דבריו ושתקו. פעם שניה ושלישית פנה הבודהה אל הנזירים במילים אלה, אך הנזירים שתקו.
 

ואז אמר להם הבודהה:

ייתכן שאינכם שואלים אותי שאלות מתוך כבוד כלפי המורה. אם כן, דברו ביניכם ושחבר ישאל אותי את שאלה חברו.

אך גם הפעם שתקו הנזירים. אז דיבר אננדה הנכבד אל הבודהה כך:

מעולה, אדון, מעולה! אני מאמין, אדון, בקהילת הנזירים הנמצאים כאן. ושאכן לאף אחד מהם אין כל ספק או היסוס בנוגע לבודהה או לדהמה או לסנגהה או לדרך או לאימון.

אננדה, אתה מדבר מתוך אמונה. אך בעניין זה אננדה, טטהאגטה יודע, ויודע ידיעה בטוחה, שאכן בקרב קבילת הנזירים, לאיש אין כל ספק או היסוס בנוגע לבודהה, לדהמה או לסנגהה, לדרך או לאימון.

אכן, אננדה, אפילו האחרון בהישגיו מבין חמש מאות הנזירים, נכנס לזרם ולא ייפול חזרה, יציב ושואף להתעורר.

לאחר מכן פנה הבודהה אל הנזירים במילים אלה:

הנה, נזירים, אני אומר לכם, כל דבר מותנה חולף. שקדו והשתדלו להשיג את מטרתכם.

אלו היו מילותיו האחרונות של הטטהאגטה.