מטאפיזיקה

מטאפיזיקה היא ענף בפילוסופיה העוסק בחקר המציאות הנסתרת, שמעבר לניסיון החוויתי שלנו, ומעבר לחושים.

מהי מטאפיזיקה?

מֵטָאפִיזִיקָה היא ענף בפילוסופיה העוסק בחקר המציאות הנסתרת, שמעבר לניסיון החוויתי שלנו, ומעבר לחושים. המטאפיזיקה עוסקת בממשות של העולם מנקודת מבטה של התבונה.

למטאפיזיקה יש שלוש מטרות מרכזיות:

  • לגלות את טבעו האמיתי של העולם.
  • לברר את הסיבה לקיום העולם.
  • לבחון את מקומו של האדם בעולם.

המונח מטאפיזיקה הוא מונח די חמקמק, הוא מתייחס לרעיונות ודברים מופשטים שלא ניתן לחוש או למשש אותם. אז ניתן לומר שדבר “מטאפיזי” הוא דבר מופשט מטבעו. דבר מופשט הוא דבר חסר צורה פיזית וממשית, שניתן לראות או לגעת בו. לדוגמה: מספרים. לא ניתן לחוש את הספרה “חמש”. אמנם ניתן למשש חמישה בלונים, חמישה דובדבנים או חמישה שקלים, אך את ה”חמש” עצמו, לא ניתן לחוש או לחוות באופן ישיר דרך החושים, אי אפשר למשש “חמש”.

ובכל זאת, אנחנו מבינים את משמעות המושג “חמש”, וזה משום שאמנם לא ניתן לחוש את הספרה חמש באמצעות הידיים, אך כן ניתן לחוש או לתפוס את משמעות הספרה חמש בשכל שלנו.

אז בעצם יש דברים מטאפיזיים, שאמנם אין באפשרותנו “לתפוס” אותם בידיים שלנו, אך אנו יכולים לתפוס אותם במחשבה שלנו, כרעיון. ויש גם רמות של מופשטות, המושג “אינסוף”, נחשב לרעיון המופשט ביותר שלא ניתן לתפוס את המהות שלו ולהבינה, אפילו לא בשכל שלנו.