טיעון הזומבי

טיעון הזומבי מתאר מצב בו קיים זומבי שבמוחו מתרחשים מצבים דומים לבני אדם רגילים, אך הוא נעדר חוויה נפשית.

הטיעון מבוסס על היכולת שלנו לדמיין תרחישים ללא אירועים נפשיים. למשל, אנו יכולים לדמיין שהכל סביבנו עולה באש, אך אנו לא מרגישים שהאש חמה או שורפת.

ההנחה היא שכל מה שניתן להעלות על הדעת, בהכרח אפשרי גם שיתקיים במציאות, לכן גם קיימת האפשרות של עולם בו מצבי מוח אינם זהים למצבי נפש.

בפילוסופיה של הנפש זה נקרא “טיעון הזומבי”. הטיעון מעלה את השאלה: האם אפשרי לוגית שיתקיים זומבי שבמוחו מתרחשים מצבים בדיוק כמו בבני אדם רגילים, אך הוא עצמו נעדר כל חוויה נפשית.

הטענה היא שאדם “זומבי” אינו נבדל פיזיקלית מאדם רגיל, לכן הוא גם מתפקד כמו אדם רגיל: הוא אוכל, הולך, מדבר, ומתנהג כאילו אכן יש לו התנסויות נפשיות, אף על פי שרק למראית עין זה כך.

הוא יודע להבדיל למשל בין צבעים שונים, משום שמערכת החישה שלו והמוח שלו מתפקדים בדיוק כמו מוח של אדם רגיל. הוא יתלונן על כאב ראש כי אותו חלק במוח שלו השולט על מנגנון הדיבור פועל בדיוק כמו אצל אדם רגיל, ומקושר למערכת העצבים שלו הפועלת באותו אופן שמערכת העצבים של אדם רגיל פועלת בזמן שהוא חש כאב, שמחה וכו’.

ואולם, הזומבי, גם כאשר הוא אומר “השולחן בצבע כחול”, אין הוא מתנסה בחוויית הצבע בפועל, וכאשר יאמר “כואב לי”, אין הוא מתנסה בתחושת הכאב. הזומבי הוא אדם ללא עולם פנימי, אף על פי שאין הוא נבדל פיזית ופונקציונלית מאדם אחר.

ואם אדם יכול לתפקד באופן רגיל לגמרי ללא התנסויות נפשיות, אין מנוס מלהסיק, שהתנסויות נפשיות הן משהו מעבר למערכות פיזיקליות אשר מאפשרות את התפקודים השונים שלנו: תנועה, חישה, דיבור ואפילו חשיבה.

המסקנה של הטיעון היא שהתנסויות נפשיות הן רוחניות.

 

הסבר:

טיעון הזומבי הוא טיעון דואליסטי. הדואליזם גורס כי אין קשר לוגי הכרחי בין מצבים פיזקליים לנפשיים, זהו הבסיס לטיעון הזומבי. לעומתו, המטריאליזם טוען שיש קשר לוגי הכרחי של זהות ביניהם, ולא ייתכן אירוע פיזיקלי שהוא אינו אירוע נפשי, או אירוע נפשי שהוא אינו אירוע פיזיקלי, מבחינתם זה היינו הך.

לדוגמה: המטריאליסט יאמר שחווית הכאב שלנו ואירוע ה”ירייה” של נוירוני C במוח שלנו, הוא אירוע אחד, כלומר, תחושת הכאב היא היריה של הנויירונים. הדואליסט יאמר שמדובר בשני אירועים שונים ונפרדים זה מזה, כלומר, ייתכן עולם בו מתרחשת ירייה של נוירוני C בלי תחושת כאב.