לוגיקה ובדיקת הנחות יסוד, חלק ב

הנחות יסוד: בדיקת טענה, האם התוצאה מתחייבת מהסיבה? האם תוצאה כלשהי שהתרחשה, קרתה בהכרח בגלל הסיבה?

האם התוצאה מתחייבת מהסיבה?

שאלה לדוגמה: האם הטלוויזיה מונחת על המעמד של הטלוויזיה? האם בהכרח?

השאלה הזו מתחלקת לשני סוגים: שאלה כללית ושאלה פרטית.

המקרה הפרטי – האם כרגע הטלוויזיה מונחת במקומה על מעמד הטלוויזיה?

המקרה הכללי – האם באופן כללי הטלוויזיה, יכולה לעמוד במקומה, רק באמצעות המעמד של הטלוויזיה.

נתייחס למקרה הכללי, מה שאנחנו שואלים זה האם ‘רק’ או האם ‘גם’, האם הטלוויזיה יכולה לעמוד במקומה, רק באמצעות מעמד הטלוויזיה או שהטלוויזיה יכולה לעמוד במקומה גם באמצעות מעמד הטלוויזיה וגם באמצעות סיבות אחרות/נוספות?

תשובה:

קיימת אפשרות להעמיד את הטלוויזיה במקומה גם באמצעות מתלה קיר למשל, כך שיניח את הטלוויזיה בדיוק באותו המקום.

מסקנה: התוצאה לא בהכרח מתחייבת רק מהסיבה, אלא גם מהסיבה ויתכן שגם מסיבות אחרות או נוספות.

דוגמה נוספת:

בוודאות שנעלתי את הרכב, כי אני זוכר.

האם התוצאה מתחייבת מהסיבה? האם זה שנעלתי את הרכב, זה כי אני זוכר?

יתכן שאם נבדוק נגלה שהרכב נעול, אך האם זה שזכרנו שהרכב נעול, מחייב את זה שהוא נעול?

כמובן שלא, מי שיחקור אחר הזיכרון שלו יגלה שהמון פעמים אנחנו זוכרים דברים שכאשר אנו בודקים בפועל, אנחנו מגלים שהזיכרון שלנו הטעה אותנו.

זה שהרכב נעול זה לא מכיוון שאנחנו זוכרים שהוא נעול, אלא מכיוון שאנחנו נעלנו אותו או שמישהו אחר נעל אותו או שהרכב ננעל באופן אוטומטי.

מסקנה:

התוצאה כלל אינה מתחייבת מהסיבה.

הערה:

יתכן ויהיו מספר הנחות יסוד שכל אחת מהן בנפרד יכולה להיות הסיבה שמאפשרת את התוצאה.

‘גם רק’ המעמד לבדו מאפשר את התוצאה שהיא להניח את הטלוויזיה במקומה, ו’גם רק’ המתלה לבדו מאפשר אותה התוצאה. ויכול להיות שבו זמנית, גם המעמד מניח אותה במקומה וגם המתלה – גם וגם.