המפץ הגדול ותורת הצמצום

תיאור המפץ הגדול להיווצרות היקום דומה באופן מפתיע לתיאור הקבלי של בריאת העולם כפי שהיא מתוארת בתורת הצמצום.

המפץ הגדול

ברגע היווצרות היקום, הייתה נקודת אנרגיה הידועה בשם ‘סינגולריות כבידתית’. סטיבן הוקינג בחר לתאר את המצב הזה באופן הבא: “ומצב הגבולות של היקום, הוא שאין לו גבולות” (הכל אינסוף).

תורת הצמצום (קבלה)

ודע כי טרם נאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, האור אינסוף (אלוהים).

המפץ הגדול

תנועת חלקיקי האור הוגבלה, והיקום היה עמום לחלוטין. האור לא יכול היה לנוע, ולא היה חלל ריק המאפשר את היווצרות היקום.

תורת הצמצום – רבי נחמן מברסלב (תורה סד)

כאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבראו, מפני שהיה הכל אינסוף ובלתי החלל הפנוי, אין שום מקום לבריאת העולם כלל.

המפץ הגדול

האנרגיה החלה להתרחב ונוצר ממד הזמן וחלל ריק, מה שאפשר את היווצרותם של חלקיקים בעלי מסה והגדלים הפיזיקליים.

תורת הצמצום – רבי נחמן (תודה סד)

ועל כן השם יתברך צמצם את האור לצדדים ועל ידי הצמצום, נעשה חלל פנוי ובתוך החלל הפנוי הזה, נתהוו כל הימים והמידות (רגעי הזמן והגדלים הפיזיים).

המפץ הגדול

אך כמובן שלא באמת מדובר בחלל ריק, אלא בחלל המלא בשרידים של אותה אנרגיה אינסופית מן המפץ הגדול בדמות קרינת גלי מיקרו, וקרינה זו ממלאת את כל היקום.

תורת הצמצום – רבי נחמן (תודה סד)

והחלל הפנוי, אין שם אלוקות כביכול, אך באמת לאמיתו בוודאי אעפ”כ יש שם אלוקות, כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו, כי השם ית’ ממלא כל העולמין וסובב כל העולמין.

הסבר:

בינתיים ניתן לראות ששני התיאורים מדברים ממש על אותו הדבר, מה שעלול לגרום לנו לחשוב שמדובר בשני הסברים שונים, הוא שימוש במושגים שאנו לא מכירים ממש ועומקם, אך מי שיתעמק במושגים יגלה שמשמעותם היא אחת.

המדע והקבלה מתארים את היווצרות היקום, באופן דומה, בנוסף שניהם כנים לגבי מידת מה של ספק, מכיוון שמדובר בטיעון שלא מתיישב היטב בהיגיון.

תורת הצמצום – רבי נחמן (תודה סד)

וזה הצמצום של החלל הפנוי אי אפשר להשיג ולהבין כלל, כי צריך לומר בו שני הפכים, “יש ואין”.

לעניות דעתי, רבי נחמן מנסה להסביר שרעיון היווצרות היקום וההפרדה בין היש לאין, אינו הגיוני ולכן אי אפשר להשיג ולהבין זאת בשכל.

הרי שזה לא הגיוני לומר שמתוך דבר אחד, שהוא האינסוף הפשוט שבו אין שום שינוי ואין הפרדה בין יש לאין, תיווצר לפתע הפרדה ויתרחש שינוי כלשהו, היווצרות היקום.

תורת הצמצום – רבי נחמן (תודה סד)

ואלו המבוכות הבאות מהחלל הפנוי, אין עליהם שכל ליישבם. ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת החלל הפנוי, עד לעתיד לבוא.

‘עד לעתיד לבוא’, לעניות דעתי הכוונה שבחינת החלל הפנוי תתבאר בעתיד. כשהאדם יקבל שכל מסוים (שכל הנקנה), אז הוא יוכל להבין את מה שכרגע נראה בלתי אפשרי להשגה.

ובאותו אופן, גם המדענים מבינים שלא ניתן לתרץ ולהסביר את המבוכות והשאלות הנ”ל, בדיוק מאותה סיבה שרבי נחמן הסביר קודם לכן.