הכל קורה לטובה

מעשה בתלמיד חכם אחד שסבל ייסורים גדולים ומרים והלך למקומו של הרב חיד"א לבקש בעצתו, איך להקל על הייסורים שלו.

הייסורים ממרקים את עוונותיו של האדם ויש לקבלם באהבה, כי הכל קורה לטובה.

מעשה בתלמיד חכם אחד שסבל ייסורים גדולים ומרים, מחלות קשות ומצבו היה נואש. והנה, עלה ברעיונו לבקר בישיבה של הרב חיד”א ז”ל ולשאול בעצתו, מה עליו לעשות כדי להקל את הייסורים והחולי הקשה שבאו עליו, כי אמר נואש לחייו.

ושם פעמיו לישיבה של הרב חיד”א ז”ל, נכנס לישיבה וראה את הרב ותלמידיו עסוקים ומעמיקים בסוגיה עמו. לא רצה להפריע להם, וישב לו בצד וחיכה עד שיתפנה הרב כדי לשאול בעצתו ולמשאלותיו.

וכן היה לאחר רגעים שישב התנמנם ולאחר מכן תקפה אותו תרדמה, והנה רואה את עצמו בחלום שהוא נפטר והלך לבית עולמו. וסדרו לו לוויה כדין וכהלכה, וקברו אותו, לאחר שחזרו המלווים והוא נשאר לבדו.

בא אליו מלאך והוציאו מהקבר ואמר לו שעליו ללכת לבית דין של מעלה לתת דין וחשבון על מעשיו במשך ימי חייו.

והראה לו המלאך את הדרך לבית דין של מעלה, ולאחר שהלכו כברת ארץ שאל מודענו את המלאך האם עוד רחוק המקום מאתנו? אמר לו המלאך: עוד יומיים נגיע למחוז חפצנו.

נאנח האיש ואמר: איך אוכל ללכת דרך יומיים ולי אין עוד כוח, והנה עברה לפניהם עגלה עמוסה ארגז גדול מאוד, התחנן לפני העגלון האיש, אולי יתן לו לנסוע בעגלה, כי אין לו כוח להמשיך את דרכו.

ענה לו העגלון, האם אתה יודע מה שאני לוקח בתוך הארגז הזה? ענה האיש שאינו יודע. אמר לו העגלון, הארגז מכיל את העוונות שלך, האם אתה רוצה לנסוע עם המקטרגים שלך?

התלמיד החכם נדהם בשומעו שהארגז הגדול מכיל את העוונות שלו. ממש התפלא ואמר לעגלון: זה לא ייתכן שיש לי כל כך עוונות, ענה העגלון, זה כלום לעומת עשרות של ארגזים הבאים אחרי והם עוד יותר גדולים מזה שאתה רואה וכולם מלאים מעוונות שלך.

מודענו תש כוחו מהמראה שראה, והנה עגלה אחרי עגלה עמוסים ארגזים גדולים כמו שאמר העגלון הראשון. וכל עגלה שעוברת היה שואל מה הם לוקחים איתם, לאחר שעברו כל העגלות העמוסות ארגזים גדולים, עברה עגלה קטנה ושאל את העגלון למה הארגז קטן, העגלון כמו כולם הסביר לו ואמר כי הארגז הזה שונה, העגלה טעונה במצוות שלך. בררו את המצוות שעשית לשם, וזה חלקך מכל עמלך, והרשה לו לנסוע איתו.

לאחר נסיעה של יומיים הגיע לבית דין של מעלה, וכל הארגזים שפגש בדרכו כבר ערכו אותם אחד על השני, והארגזים העליונים לא יכלו לראות אותם מגובהם שהגיעו למרומים, והארגז הקטן של המצוות עמד בצד כמבויש נגד העמוד של העבירות.

כראות הדיינים את כמות העוונות, ואת המצוות דנו אותו לגיהנום. בתחתית שאול באו שני מלאכי חבלה ותפשו אותו כל אחד מצד כדי להוליכו למקומו המיועד.

והנה בא מלאך אחד לבן כולו כשלג ושאל איפה אתם לוקחים אותו? מלאכי החבלה ענו, לגיהנום. פנה המלאך לדיינים ושאל אותם האם לקחתם בחשבון את הייסורים שסבל האיש הזה בעולם הגשמי, פתחו את ספריהם וראו את גודל הייסורים שסבל, ותיכף הורידו מעוונותיו חציים, ותקנו דינו במדרגה גבוהה יותר.

ושוב בא מלאך שני ושאל את הדיינים האם לקחתם בחשבון את החולאים שסבל, והפעם הורידו הדיינים עוד רבע, והנה מלאך שלישי שאל את הדיינים האם לקחתם בחשבון את הצרות שסבל מאישתו, תיכף זיכו אותו מכל עוונותיו, ונתנו לו הרשות להיכנס ישר לגן עדן.

התעורר האיש מתרדמתו ומצא את עצמו בישיבה של הרב חיד”א ז”ל, ובאותו רגע גמר הרב חיד”א והתלמידים את שיעורם, ופנה אל האורח ושאל אותו מה בקשתו, היות והתלמיד חכם ראה שהייסורים שהוא סובל הם לטובתו, כבר לא רצה להיפרד מהם, והוא רוצה לקבלם באהבה כי בהם הוא ממרק את עוונותיו.

וענה לרב שאין לו שום בקשה, וכבר הקב”ה ברחמיו הראה לו בחלומו את משאלותיו וסיפר לרב על כל מה שעבר עליו, ממעשה זה למדנו שהאדם עליו לקבל באהבה כל מיני ייסורים שבאים עליו בעולמנו הגשמי הזה.

ובזה מתמרקים עוונותיו, והקב”ה ברחמיו יאמר די לצרותינו וישלח לנו משיח צדקנו ויגאלנו במהרה בימינו אמן.