הוכחה לקיום אלמותי

קטע קצר מאת אקהרט טולה - הוכחת חיי נצח וקיום אלמותי. ברגע שאתם חושבים לעצמכם "החיים שלי" ומאמינים בכך, אתם נכנסים לממלכת ההזיה.

אקהרט טולה – האם יש חיי נצח? הוכחה לקיום אלמותי.

האגו נוצר על ידי פיצול בנפש האנושית. הזהות נפרדת לשני חלקים שניתן לכנותם “אני” ו”עצמי”. לפיכך כל אגו הוא סכיזופרני (בעל אישיות מפוצלת).

אתם חיים עם דימוי מנטלי של עצמכם, עם עצמי מושגי שיש לכם יחס עמו. כאשר אתם מדברים על “החיים שלי”, החיים נעשים מושגיים ונפרדים ממי שהנכם.

ברגע שאתם אומרים או חושבים “החיים שלי” ומאמינים בכך (במקום להאמין שזו רק מוסכמה לשונית), אתם נכנסים לממלכת ההזיה.

אם קיים דבר כזה “החיים שלי”, הרי אני והחיים הם שני דברים נפרדים, ולכן אני יכול לאבד את חיי, את רכושי היקר הדמיוני. המוות הופך להיות מציאות כוזבת ואיום.

מילים ומושגים מפצלים את החיים למקטעים נפרדים שאין להם כל מציאות כשלעצמם. אנו יכולים אפילו לומר שהמושג “החיים שלי” הוא ההזיה המקורית של נפרדות, שהיא מקור האגו.

אם אנו והחיים הם שניים, אם אני הנני נפרד מהחיים, אזי אני נפרד מכל הדברים, מכל ההוויות, מכל האנשים. אבל איך אוכל להיות נפרד מן החיים? איזה “אני” יכול להיות נפרד מן החיים? נפרד מן ההוויה? זה בלתי אפשרי.

אם כך, אין דבר כזה “החיים שלי”, והחיים הם לא שלי. אני הנני החיים. אני והחיים – אחד הם. זה לא יכול להיות אחרת.

אז איך אני יכול לאבד את חיי? איך אני יכול לאבד משהו שהוא לא שלי מלכתחילה? איך אני יכול לאבד משהו שאני הנני? זה בלתי אפשרי.