הארץ החדשה

אקהרט טולה, הוגה הדעות ואיש הרוח - פרק קצר שכתב על חזון הארץ החדשה. האם מדובר בעוד חזון אוטופי עתידי או שהארץ החדשה היא משהו שמתרחש ממש עכשיו?

הארץ החדשה אינה אוטופיה.

האם מושג “הארץ החדשה” הוא רק עוד חזון אוטופי? כלל לא.

המשותף לכל החזונות האוטופיים הוא: השלכה מנטלית של זמן בעתיד שבו הכל יהיה טוב, שלום והרמוניה ישרו בעולם וישימו קץ לכל הבעיות שלנו. היו חזונות אוטופיים רבים כאלה, חלקם נגמרו באכזבה וחלקם באסון.

בלב כל החזונות האוטופיים טמונה אחת מהפרעות התפקוד המבניות העיקריות של המודעות הישנה: חיפוש הגאולה בעתיד.

למעשה הקיום היחידי שיש לעתיד הוא כצורת מחשבה בתודעה שלכם, לכן כאשר אתם מחפשים את הגאולה בעתיד, אתם מחפשים את הגאולה בתודעה שלכם, אתם לכודים בצורה שהיא האגו.

“וארא שמים חדשים וארץ חדשה”, אמר יוחנן הנביא. התשתית לארץ חדשה היא שמים חדשים – המודעות הערה.

הארץ – המציאות החיצונית, היא רק השתקפותה החיצונית.

הופעתם של שמים חדשים, שמהם משתמעת הופעת הארץ החדשה, אינם אירועים עתידיים שעומדים לשלח אותנו לחופשי. שום דבר אינו עומד לשלח אותנו לחופשי, כי רק רגע ההווה יכול לשלח אותנו לחופשי. הבנה זו היא התעוררות.

אין כל משמעות להתעוררות כאירוע עתידי, כי היא התעוררות היא הבנה של הנוכחות. לכן השמים החדשים, המודעות הערה, אינם מצב שיש להגיע אליו בעתיד.

שמים חדשים וארץ חדשה מופיעים בתוככם ברגע הזה, ואם אינם מופיעים ברגע הזה, אין הם יותר ממחשבה בראשכם, ולכן אינם מופיעים כלל. כדברי ישוע לתלמידיו: “מלכות האלוהים הנה בקרבכם היא”.

בדרשה שנשא על ההר, מנבא ישוע נבואה שעד היום רק מעטים מבינים אותה. הוא אומר: “אשרי הענווים כי המה ירשו ארץ”. מי הם הענווים ומה פירוש הדבר כי הם ירשו את הארץ?

הענווים הם נטולי האגו. אלה הם האנשים שהתעוררו לטבעם המהותי והאמיתי כתודעה מודעת, האנשים אשר מכירים במהות זו בכל ה”אחרים” ובכל צורות החיים. הם חיים במצב של קבלה מוחלטת ולכן מרגישים את אחדותם עם השלם ועם המקור.

הם מגלמים את המודעות הערה שמשנה את כל היבטי החיים בכדור הארץ, כולל הטבע. כי החיים בכדור הארץ הם חלק בלתי נפרד מן התודעה האנושית שתופסת אותם ומקיימת עמם יחסי גומלין.

במובן זה הענווים ירשו את הארץ.

מין חדש מופיע על פני כדור הארץ, הוא מופיע עכשיו והוא אתם!