סוטרת הנעת גלגל הדְהַמּה

סוטרת הנעת גלגל הדְהַמּה: דרך האמצע זו הדרך המובילה לקץ הסבל, להתעוררות רוחנית, לנירוונה ואל האמת.

 

דְהַמַּצָ’קַפַּוַוטַּנַה סוּטַּה: הנעת גלגל הדְהַמּה

פעם אחת פנה הבודהה אל קבוצת חמשת הבהיקּוס במילים הבאות:

נזירים, על הפורש מחיי הבית לא לעסוק בשני קיצונים אלה. מהם השניים האלה? יש הכמיהה והדבקות בחיפוש אחר הנאות החושים, שהו נחותות, נמוכות, המוניות, לא נאצלות וחסרות מטרה. ויש הכמיהה בסיגופים, שהם מכאיבים, לא נאצלים וחסרי תכלית.

בהימנעו משני קיצונים אלה השיג הטטהאגטה הבנה עמוקה של דרך האמצע הפוקחת עיניים, מביאה ידיעה ומובילה לשלווה, להבנה ישירה, להתעוררות, ל”ניבאנה” (נירוונה).

 

ומהי דרך האמצע הזו? זוהי הדרך הנאצלת כפולת השמונה, כלומר: השקפה נכונה, מחשבה נכונה, דיבור נכון, עשייה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, קשב נכון, ריכוז נכון. זוהי דרך האמצע שהשיג הטטהאגטה אשר פוקחת עיניים, מביאה ידיעה ומובילה לשלווה, להבנה ישירה, להתעוררות, לנירוונה.

זוהי דרך האמת הנאצלה של הסבל (דוקהה): להיוולד זה סבל. להזדקן זה סבל. לחלות זה סבל. למות זה סבל. עצב ומרירות, כאב, מועקה וייאוש הם סבל. להיות במגע עם השנוא זה סבל. להיפרד מאדם אהוב זה סבל. לא לקבל מה שרוצים זה סבל. ובקצרה, חמשת מצרפי ההיאחזות הם סבל.

זוהי האמת הנאצלה של מקור הסבל: זוהי הכמיהה המובילה ללידה מחדש, הכרוכה בעונג ובהשתוקקות, המוצאת הנאה פעם פה, ופעם שם. כלומר: כמיהה להנאות החושים, כמיהה לקיום, כמיהה לאי קיום.

זו האמת הנאצלה של קץ הסבל: זוהי ההיעלמות המוחלטת וחידלון הצמא. זהו הוויתור עליו, זניחתו, השחרור ממנו, הניתוק ממנו.

זו האמת הנאצלה של הדרך המובילה לקץ הסבל.

 

זוהי הדרך הנאצלה כפולת השמונה, כלומר: השקפה נכונה, מחשבה נכונה, דיבור נכון, עשייה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, קשב נכון, ריכוז נכון.

זוהי האמת הנאצלה של הסבל (הדוקהה): כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

האמת הנאצלה של הסבל חייבת להיחקר במלואה: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

האמת הנאצלה של הסבל נחקרה במלואה: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

האמת הנאצלה של מקור הסבל היא זו: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

מקור הסבל חייב להיעזב: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

מקור הסבל נעזב: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

האמת הנאצלה של קץ הסבל היא זו: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

קץ הסבל חייב להיחוות: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

קץ הסבל נחווה: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

האמת הנאצלה של הדרך המובילה לקץ הסבל היא זו:: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

דרך זו המובילה לסיום הסבל, כאמת הנאצלים, חייבת להתממש: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

האמת הנאצלה של דרך זו, המובילה לסיום הסבל, התממשה: כך היו ההתפכחות, הידיעה, התובנה, התגלית והאור, שעלו בי בנוגע לדברים שלא נודעו קודם לכן.

 

כל עוד ראייתי וידיעתי את המציאות, כפי שהיא באמת, לא היו בהירות ומזוככות מספיק בשנים עשר אופנים – בשלושה היבטים של כל אחת מארבע האמיתות הנאצלות האלה – לא טענתי לגילוי הערות המלאה, שהיא הנעלה ביותר בכל העולם. בקרב האלים, השדים והישויות השמימיות, בקרב הפרושים והברהמינים, בקרב המלכים ובני האדם האחרים.

אך ברגע שראייתי וידיעתי את את המציאות כפי שהיא באמת, הייתה ברורה ומזוככות מספיק בשנים עשר אופנים – בשלושה היבטים של כל אחת מארבע האמיתות הנאצלות האלה – או אז טענתי לגילוי הערות המלאה שהיא הנעלה ביותר בכל העולם. בקרב האלים, השדים והישויות השמימיות, בקרב הפרושים והברהמינים, בקרב המלכים ובני האדם האחרים.

הידיעה והראייה עלו בי כך: שחרור ליבי לא ניתן לערעור. זוהי הלידה האחרונה. מעתה לא תהיה עוד לידה. כך אמר המבורך, וחמשת הבהיקו היו שמחים ומאושרים מדבריו.