סוטרת הנעת גלגל האש

סוטרת האש: כל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית, בוערת באש. איזה אש? אש ההשתוקקות, אש התעתוע.

 

אַדִּיטֶפְרִיאָה סוּטָהּ: סוטרת הנעת גלגל האש.

פעם אחת, בזמן ששהה הבודהה יחד עם אלף נזירים, פנה הבודהה אל הנזירים ואמר:

נזירים, הכל בוער, ומהו זה שבוער?

נזירים, העין בוערת, המראות בוערים, תודעת הראייה בוערת, תפיסת הראייה בוערת. גם כל הרגשה נעימה, הרגשה מכאיבה או הרגשה נייטרלית, שנוצרת בשל תפיסת הראייה, אף היא בוערת. במה היא בוערת? בוערת באש ההשתוקקות, באש האיבה, באש התעתוע. אומר אני שכל זה בוער בלידה, בהזדקנות ובמוות, בעצב ובמרירות, במכאוב, ביגון ובייאוש.

האוזן בוערת, הצלילים בוערים, תודעת השמיעה בוערת, תפיסת השמיעה בוערת. גם כל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית, הנוצרת בשל תפיסת השמיעה, אף היא בוערת. במה בוערת? בוערת באש ההשתוקקות, באש האיבה, באש התעתוע. אומר אני שכל זה בוער בלידה, בהזדקנות ובמוות, בעצב ובמרירות, במכאוב, ביגון ובייאוש.

האף בוער, הצלילים בוערים, הריחות בוערים, תודעת חוש הריח בוערת, תפיסת חוש הריח בוערת. גם כל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית, הנוצרת בשל תפיסת חוש הריח, אף היא בוערת. במה בוערת? בוערת באש ההשתוקקות, באש האיבה, באש התעתוע. אומר אני שכל זה בוער בלידה, בהזדקנות ובמוות, בעצב ובמרירות, במכאוב, ביגון ובייאוש.

הלשון בוערת, הטעמים בוערים, תודעת חוש הטעם בוערת, תפיסת חוש הטעם בוערת. גם כל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית, הנוצרת בשל תפיסת חוש הטעם, אף היא בוערת. במה בוערת? בוערת באש ההשתוקקות, באש האיבה, באש התעתוע. אומר אני שכל זה בוער בלידה, בהזדקנות ובמוות, בעצב ובמרירות, במכאוב, ביגון ובייאוש.

הגוף בוער, התחושות בוערות, תודעת תחושת הגוף בוערת, תפיסת תחושות הגוף בוערת. גם כל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית, הנוצרת בשל תפיסת תחושות הגוף, אף היא בוערת. במה בוערת? בוערת באש ההשתוקקות, באש האיבה, באש התעתוע. אומר אני שכל זה בוער בלידה, בהזדקנות ובמוות, בעצב ובמרירות, במכאוב, ביגון ובייאוש.

התודעה בוערת, מושאי התודעה בוערים, התודעה של מושאי התודעה בוערים, התפיסה של מושאי התודעה בוערים. גם כל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית, הנוצרת בשל התפיסה של מושאי התודעה, אף היא בוערת. במה בוערת? בוערת באש ההשתוקקות, באש האיבה, באש התעתוע. אומר אני שכל זה בוער בלידה, בהזדקנות ובמוות, בעצב ובמרירות, במכאוב, ביגון ובייאוש.

 

תלמיד מלומד ונאצל שרואה את המציאות כך, נעשה חסר השתוקקות לעין, נעשה חסר השתוקקות למראות, נעשה חסר השתוקקות לתודעת הראייה, נעשה חסר השתוקקות לתפיסת הראייה, ונעשה חסר השתוקקות לכל הרגשה נעימה, מכאיבה או ניטרלית הנוצרת בשל תפיסת הראייה.

הוא נעשה חסר השתוקקות לאוזן, לצלילים, לתודעת השמיעה, לתפיסת השמיעה ולכל הרגשה נעימה, מכאיבה או ניטרלית הנוצרת בשל תפיסת השמיעה.

הוא נעשה חסר השתוקקות לאף, לריחות, לתודעת חוש הריח, לתפיסת חוש הריח ולכל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית הנוצרת בשל תפיסת חוש הריח.

הוא נעשה חסר השתוקקות ללשון, לטעמים, לתודעת חוש הטעם, לתפיסת חוש הטעם ולכל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית הנוצרת בשל תפיסת חוש הטעם.

הוא נעשה חסר השתוקקות לתחושות הגוף, לרגשות, לתודעת תחושות הגוף, לתפיסת תחושות הגוף ולכל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית הנוצרת בשל תפיסת תחושות הגוף.

הוא נעשה חסר השתוקקות למושאי התודעה, לתודעת מושאי התודעה, לתפיסת מושאי התודעה ולכל הרגשה נעימה, מכאיבה או נייטרלית הנוצרת בשל תפיסת מושאי התודעה.

בהיותו נטול השתוקקות הוא נעשה בלתי כבול. בהיותו בלתי כבול הוא נעשה משוחרר. בהיותו משוחרר עולה מתוכו ההבנה שהוא משוחרר, והוא יודע: הלידה מוצתה, חיי הטוהר הסתיימו, מה שהיה לעשות נעשה. מעבר לכך לא נותר עוד דבר לעשות.

 

כך אמר המבורך, והנזירים היו מאושרים ושמחים בדבריו. בעת העברת דרשה זו השתחררה תודעתם של אלף הנזירים מזיהומים ונותרה ללא היאחזות.