אמפיריציזם

מה זה אמפיריציזם? אמפיריציזם היא העמדה לפיה הידע שלנו מבוסס על עדויות אמפיריות - על ניסיון חוויתי והחושים שלנו.

מהו אמפיריציזם?

האמפיריציזם היא העמדה שלפיה הידע שלנו מבוסס על ניסיון חוויתי. לפי הפילוסופיה האמפיריציסטית – ידע הוא מוצדק רק אם הוא נשען על עדויות אמפיריות. ומהן עדויות אמפיריות? ראיות הניתנות להכרה באמצעות החושים.

לפי גישה זו, המקורות היחידים לידע האנושי, הם הניסיון החושי והתצפית המדעית. על פי האמפירציזם כל ידע הוא “אפוסטריורי” – ידע הנובע מהניסיון, ולכן מה שמכונה “ידע א-פריורי” – ידע שאינו תלוי בניסיון ונובע מהיקשים לוגיים בלבד, הוא אינו אפשרי. כל ידיעה מקורה או בניסיון או בהסקה אינדוקטיבית – הסקה ממספר מתוך מדגם ראיות לגבי הכלל.

הזרם המקביל והמנוגד לאמפיריציזם הוא הרציונליזם, שלפיו ה”רציו” (השכל) הוא מקור הסמכות העיקרי לידע האנושי. הפילוסופיה האמפיריציסטית שמה כמטרה לעצב את הידע האנושיף, מתוך הניסיון, להבדיל מהרציונליזם שהסתמך על כוח המחשבה בלבד, במנותק מהניסיון של החושים.

והשאלה היא מה ודאי לנו יותר ההיגיון או החושים?

האם עדויות מהחושים שלנו בהכרח ודאיות יותר מאשר ההיגיון? ניקח לדומה את חוש הראיה – העיניים שלנו מפרשות סט של אורכי גל מסוים, כצבע מסוים. ולכל אדם יש את הפרשנות האישית שלו לצבע של אורך גל X.

יכול להיות שאני ואתה רואים שהשמיים הם כחולים, אבל זה עדיין לא בדיוק אותו גוון של הצבע הכחול. בנוסף, כל אדם יכול לפרש באופן שונה את אותו אורך הגל בדיוק, מכיוון שהפרשנות שלנו תלויה גם בסביבה. אם ניקח למשל ריבוע אפור ונשנה את הרקע סביבו מרקע בהיר לרקע כהה, בחלק מהמקרים נוכל להבחין שהפרשנות שלנו לצבע האפור משתנה. כאשר המשמעות של הסביבה משתנה, יתכן שזה יגרום לנו לפרש באופן שונה את הצבע של אותו אורך הגל בדיוק.

אז בעצם קיים ספק לגבי מידת הודאות של ידע חושי, מה שיכול לחזק את טענותיהם של הרציונליסטים ושאר המתנגדים לגישה של האמפיריציסטים. עדויות מהחושים אינן בהכרח ודאיות יותר מאשר היסקים לוגיים רציונליים. יש מקרים שעדיף לנו לסמוך על החושים שלנו, ויש מקרים שעדיף דווקא להסתמך על השכל שלנו, ולא על חושינו.